Admin

Admin

Fond za inovacionu delatnost – PROGRAM RANOG RAZVOJA

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će…

Fond za inovacionu delatnost – PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija.…

Fond za inovacionu delatnost – PROGRAM SARADNJE NAUKE I PRIVREDE

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom. Kroz ovaj Program…

Konkursi Fonda za razvoj Republike Srbije za 2021. godinu

Kliknite na link željenog konkursa da biste videli više detalja: INVESTICIONI KREDITI KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA KREDITI ZA POČETNIKE U POSLOVANJU (START-UP) PODSTICANJE PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE KREDITI ZA POSLOVANJE U NERAZVIJENIM PODRUČJIMA GARANCIJE KREDITI ZA LIKVIDNOST COVID-19 KREDITI…

Konkursi za privredu Razvojnog fonda Vojvodine za 2021. godinu

Pravna lica i preduzetnici DUGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIONA ULAGANJA DUGOROČNI KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA KRATKOROČNI KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA DUGOROČNI KREDITI ZA RAZVOJ TURIZMA SUBVENCIONISANI OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM DUGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI…