Stručni Tim

Nenad Orozović

diplomirani ekonomista

Poseduje bogato iskustvo u finansijskom sektoru. Fokus aktivnosti bio je usmeren na poslovno planiranje i analizu, tržište kapitala, bankarstvo i projekt menadžment u biznisu. Pozicije koje je obavljao tokom karijere su uključivale odgovornost za razvoj poslovanja kao i upravljanje pojedinačnim organizacionim jedinicama i preduzećima u celini.

Oblasti ekspertize: finansiranje projekata, kreditno savetovanje, procena vrednosti, razvoj poslovanja.

Tadija Tadić

magistar ekonomije

Dugogodišnje iskustvo je stekao kao finansijski analitičar i finansijski savetnik u proizvodnim i trgovačkim preduzećima, brokerskom poslovanju i bankarskom sektoru. Iza sebe ima više od stotinu urađenih biznis planova, investicionih projekata, ekonomsko-finansijskih studija izvodljivosti, procena vrednosti kapitala, procena vrednosti akcija, due diligence analiza i IPARD projekata.

Oblasti ekspertize: finansijska analiza, procena vrednosti, biznis planovi, IPARD projekti.

Katarina Obradović

diplomirani ekonomista

Ima bogato iskustvo u bankarstvu na poslovima akvizicija pravnih lica, prodaje, praćenja poslovanja privrednih subjekata, deviznog poslovanja i finansijske analize. Samostalni knjigovođa, kontista i bilansista, sa iskustvom u vođenju poslovnih knjiga. Edukator na početnom i naprednom kursu finansijske analize.

Oblasti ekspertize: optimizacija bilansa, procena boniteta klijenata, kontroling, biznis planovi.

Rade Tijanić

diplomirani pravnik

Raspolaže dugogodišnjim iskustvom u oblasti privrednog prava koje je stekao u bankarsko-finansijskom sektoru. Učestvovao je u više desetina projekata koji su obuhvatali pravni konsalting, procenu poslovnog rizika, te strateško planiranje, analizu i realizaciju akvizicija i potraživanja. Tokom karijere bio je odgovoran za vođenje pojedinačnih sektora i preduzeća u celini.

Oblasti ekspertize: pravni konsalting – ugovorno i radno pravo, procena poslovnog rizika, finansiranje projekata, realizacija akvizicija i potraživanja.

Slavica Štrbac

master ekonomije

Bogato iskustvo na različitim pozicijama u privatnom i javnom sektoru, prvenstveno u oblasti marketinga i komunikacija. Kao saradnik učestvovala u kreiranju biznis planova i realizaciji investicionih projekata, kao i programa za mala i srednja preduzeća. Pored toga, poseduje višegodišnje iskustvo u prevođenju i lektorisanju različitih stručnih tekstova.

Oblasti ekspertize: biznis planovi, istraživanje tržišta, razvoj poslovanja.

Đorđe Jevrić

diplomirani ekonomista

Najveći deo karijere proveo na poslovima finansijske komercijale. Kao saradnik i vlasnik brokerskih kuća uspešno obavljao i poslove vezane za tržište kapitala. U poslednjih nekoliko godina posvećen je finansiranju domaćih, kao i projekata finansiranih od strane Evropske Unije.

Oblasti ekspertize: IPARD projekti, biznis planovi, finansiranje projekata, razvoj poslovanja.