Usluge

Razvojni fondovi i agencije
Vršimo analizu, odabir i predlog najpovoljnije kreditne mogućnosti u cilju obezbeđenja kredita za sve namene kod razvojnih agencija i fondova: Fond za razvoj RS, Razvojni fond APV, Razvojna agencija Srbije… Pripremamo kompletnu aplikaciju za odabrani konkurs za finansiranje, koja uključuje izradu biznis plana, investicione studije ili projekcije bilansa. Savetujemo Vas tokom celokupnog postupka odobravanja kredita.

Poslovne banke i lizing
Naši stručnjaci sa dugogodišnjim bankarskim iskustvom vas savetuju i posreduju u postupku odobravanja novih kredita ili refinansiranja postojećih. Komuniciramo sa više banaka istovremeno u cilju postizanja najpovoljnijih uslova za vas.
Pronalazimo najpovoljniju mogućnost za finansiranje putem finansijskog ili operativnog lizinga. Moguće je finansirati kupovinu: novih i polovnih vozila, opreme, mehanizacije.

Procena vrednosti preduzeća
Vršimo procenu vrednosti preduzeća prilikom važnih poslovnih odluka kao što su prodaja, spajanje ili preuzimanje preduzeća (M&A). Procena vrednosti predstavlja sastavni i nezaobilazni deo Due Diligence (DD) izveštaja.

Procena vrednosti akcija i udela
U slučaju donošenja odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (preko 30% knjigovodstvene vrednosti imovine) ili prilikom delistiranja akcija preduzeća sa Beogradske Berze neophodno je uraditi procenu vrednosti akcija ili udela.

Biznis plan
Izrađujemo sve vrste biznis planova za pravna lica, preduzetnike, poljoprivredna gazdinstva, zadruge i početnike u biznisu (start-up projekte) koji konkurišu za sredstva kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj Republike Srbije, Razvojnog fonda AP Vojvodine, kao i kod svih ostalih domaćih i inostranih fondova i kreditora.

Plan reorganizacije
Pripremamo i pratimo sprovođenje Plana Reorganizacije (PR) za privredne subjekte u skladu sa zakonom. Reorganizacija privrednog subjekta u stečaju je jedina alternativa proglašenju bankrota i rasprodaji imovine stečajnog dužnika. Kroz sprovođenje postupka reorganizacije u skladu sa utvrđenim planom, stečajni dužnik postepeno normalizuje poslovanje i iz prihoda koje ostvaruje izmiruje dugovanja prema poveriocima.

Poslovno-pravni konsalting
Savetujemo vas prilikom osnivanja privrednih subjekata i svih vrsta statusnih promena. Analiziramo usklađenost poslovanja sa referentnim propisima. Vršimo pravno usaglašavanje svih vrsta ugovora i predlažemo mere za eliminisanje poslovnog rizika.

HR i radni odnosi
Konsultujemo vas u pogledu HR i radno-pravnih odnosa, usaglašavanja i tumačenja opštih i pojedinačnih radno-pravnih akata (ugovora o radu, pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova i dr.).

Optimizacija bilansa
Detaljno analiziramo vaše finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Savetujemo vas i predlažemo konkretne mere u cilju optimizacije i unapređenja vaših bilansa. Kao rezultat dobijate kvalitetniji kreditni rejting kod banaka i kreditora, dobavljača i ostalih poslovnih partnera.

Analiza boniteta klijenata
Kao meru upravljanja rizicima u poslovanju, vršimo analizu boniteta vaših klijenata. Na osnovu dobijenih rezultata možete precizno odrediti dozvoljeni stepen vaše izloženosti prema njima, rokove plaćanja, sredstva obezbeđenja i dr. Na ovaj način izbegavate rizik nenaplativih potraživanja i ugrožavanje sopstvene likvidnosti.

Tržište i projekti

Spajanja i preuzimanja (M&A)
Vršimo konsalting i zastupanje klijenata tokom celokupnog postupka prodaje preduzeća, odnosno procedure spajanja i preuzimanja (Mergers & Acquisitions – M&A). Pripremamo i izrađujemo Due Diligence (DD) izveštaj koji je neizostavan deo M&A postupka.

IPARD i Svetska Banka
Za klijente učesnike na ovim konkursima izrađujemo Poslovni plan (Biznis plan) i pripremamo kompletnu aplikaciju za odobrenje podsticaja u skladu sa raspisanim Javnim pozivima. Podsticaji IPARD programa Evropske Unije i Svetske Banke su instrumenti namenjeni pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju dostizanja evropskih standarda i podizanja konkurentnosti. Realizacija IPARD programa je otpočela u decembru 2017. godine, a podsticaja Svetske Banke u aprilu 2021. godine.