Konkursi

Drugi javni poziv za IPARD Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA              Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 3) Zakona o polјoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS, broj 41/2009, 10/2013 – dr. zakon, 101/2016 i 67/2021 – dr. zakon) i člana 10. Pravilnika o IPARD podsticajima za diverzifikaciju…
by | 23/09/2021

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2021. godini

Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19 i 66/20), člana 21., 22. stav 4. i 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, br. 66/2020, 27/2021 i…
by | 22/09/2021

Fond za razvoj RS – Krediti za likvidnost COVID-19 – turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj

Krediti za likvidnost COVID-19 – turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 za privredne subjekte čija je registrovana pretežna šifra delatnosti iz oblasti…
by | 13/08/2020

Ministarstvo privrede – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2020. GODINI Cilј Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu. Sredstva opredelјena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke…
by | 31/05/2020

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja

("Sl. glasnik RS", br. 1/2019) I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih ulaganja, vođenje evidencije o odobrenim podsticajima, kao i druga pitanja od značaja za privlačenje direktnih ulaganja. Pojmovi Član 2 Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:…
by | 31/01/2019