Kreditno savetovanje​

Razvojni fondovi i agencije
Vršimo analizu, odabir i predlog najpovoljnije kreditne mogućnosti u cilju obezbeđenja sredstava kod razvojnih agencija i fondova: Fond za razvoj RS, Razvojni fond APV, Razvojna agencija Srbije, itd. Pripremamo kompletnu aplikaciju za odabrani konkurs za finansiranje, koja uključuje izradu biznis plana, investicione studije ili projekcije bilansa. Savetujemo Vas tokom celokupnog postupka odobravanja kredita.

Poslovne banke i lizing
Naši stručnjaci sa dugogodišnjim bankarskim iskustvom vas savetuju i posreduju u postupku odobravanja novih kredita ili refinansiranja postojećih. Komuniciramo sa više banaka istovremeno u cilju postizanja najpovoljnijih uslova za vas.

Pronalazimo najpovoljniju mogućnost za finansiranje putem finansijskog ili operativnog lizinga. Moguće je finansirati kupovinu: novih i polovnih vozila (putnička, laka komercijalna, kamioni, prikolice, autobusi), opremu (sve vrste procesne opreme, grafička, stomatološka, pekarska…), mehanizacije (poljoprivredna, građevinska).