Analiza bilansa

Bonitet preduzeća i njegov kreditni rejting odražava vrednost, pouzdanost, poslovnu i kreditnu
sposobnost tog pravnog lica. Kreditni rejting utvrđuje se na osnovu bilansa stanja, bilansa uspeha,
novčanog toka, likvidnosti i stabilnosti poslovanja preduzeća, kao i na osnovu razvojnih planova.

Optimizacija bilansa
Detaljno analiziramo vaše finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim
standardima. Savetujemo vas i predlažemo konkretne mere u cilju optimizacije i unapređenja vaših
bilansa. Kao rezultat dobijate kvalitetniji kreditni rejting kod banaka i kreditora, dobavljača i ostalih
poslovnih partnera.

Analiza boniteta klijenata
Kao meru upravljanja rizicima u poslovanju, vršimo analizu boniteta vaših klijenata. Na osnovu
dobijenih rezultata možete precizno odrediti dozvoljeni stepen vaše izloženosti prema njima, rokove
plaćanja, sredstva obezbeđenja i dr. Na ovaj način izbegavate rizik nenaplativih potraživanja i
ugrožavanje sopstvene likvidnosti.