Untitled Document

Sadržaj biznis plana

Sadržaj, odnosno obim i detaljnost biznis plana u najvećoj meri zavise od toga za koga se biznis plan izrađuje. Ako se izrađuje za interne potrebe, tačnije za potrebe menadžmenta, onda su dovoljne samo projekcije budućeg poslovanja. Međutim, ako se biznis plan izrađuje za eksterne korisnike, naročito za zajmodavce (banke, fondove, investitore i slično) onda je potreban detaljan biznis plan.

Više...

Biznis plan ili “He who fails to plan, plans to fail”

Prema standardnoj definiciji, biznis plan je dokument u kojem su sumirani poslovni i finansijski ciljevi firme u budućem periodu, obično za narednih tri do pet godina.

Više...

Fundamentalna i tehnička analiza

Fundamentalna analiza je proučavanje bilo kojeg podatka koji za se može očekivati ​​da će uticati na cenu percipirane vrednosti investicije, osim analize samog obrazaca trgovanja te akcije. Fundamentalna analiza je proučavanje osnovnih uticaja koji opredeljuju performanse privrede, privrednih grana i kompanija. Kao i kod većine analize, cilj je da se odredi prognoza i dobit od budućeg kretanja cena.

Više...

Projekt menadžment u finansijama

Finansijski sektor je kompleksan, brzo se menja, a ulozi su visoki. Za sve one koji rade u ovom svetu, dobar menadžer projekta je od vitalnog značaja. Kad nadgleda operacije koje bi potencijalno mogle uključiti milijarde funti vredne akcije i uloge, poslovni kapital ili druga sredstva, vođa tima mora imati bistru, hladnu glavu i potrebne veštine kako bi se stvari stabilno kretale napred. Ako se desi nešto neočekivano, što je lako moguće, morate biti u mogućnosti da se prilagodite novim okolnostima i da ostanete čvrsto na nogama. Na kraju, morate biti svesni da je projekat samo vaša odgovornost, morate biti sposobni ne samo da se nosite sa pritiskom, nego da ga i savladate.

Više...

Statistička obrada podataka

Statistika učestvuje u našim životima na mnogo načina. Od običnih dnevnih rutina koje obavljamo u našim domovima do poslova upravljanja gradovima, efekti statistike su svuda evidentni. Ona se primenjuju svakodnevno – u svim oblastima industrije, naučno-istraživačkim institucijama  i vladi – kako bi odluke koje se donose bile zasnovane na naučnoj osnovi.

Više...

10 biggest mergers and acquisitions of 2015

2015 has been a record year for mergers and acquisitions as M&A activity hit record levels in November, fuelled by consolidation in various industries such as semiconductors and healthcare, according to data provider Dealogic.

Više...

Nastanak berze

Kupovina i prodaja akcija događa se vekovima unazad – a određeni elementi te trgovine su prisutni čak i duže od toga. Istorijat berze je zasnovan na prastaroj praksi investiranja u kompaniju i ostvarivanja zarade na osnovu rezultata poslovanja te kompanije; i danas se stvari nimalo ne razlikuju.

Više...

Osnove Projekt Menadžmenta (PM)

Upravljanje projektom se fokusira na planiranje i organizaciju projekta i njegove resurse. To uključuje identifikaciju i upravljanje životnim ciklusom koji će se koristiti, primenom istog kod korisnički-centralizovanog dizajniranja, kreiranje projektnog tima; i efikasno vođenje tima kroz sve faze do završetka projekta.

Više...
Untitled Document