Biznis plan

“He who fails to plan plans to fail”

(“Ko ne planira, planira da propadne”)

Winston Churchill

Šta je to biznis plan?

Prema standardnoj definiciji, biznis plan je dokument u kojem su sumirani poslovni i finansijski ciljevi firme u budućem periodu, obično za narednih tri do pet godina. Osim ciljeva, biznis planom se utvrđuje i način, tačnije metodi za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Biznis plan se, dakle, može posmatrati i kao svojevrsni “putokaz”, koji pokazuje smer kojim bi firma trebala da se kreće u budućnosti, ako namerava da realizuje definisane ciljeve.

Biznis plan treba razlikovati od budžeta. Budžet se pravi za kraći period – obično za narednih godinu dana, dok se biznis plan pravi za duži period – najčešće za narednih tri do pet godina.

Zašto se uopšte izrađuje biznis plan?

Biznis plan se kreira ili za interne ili za eksterne korisnike. Interni korisnici su menadžeri i vlasnici firme, dok su eksterni korisnici: banke, fondovi i druge finansijske institucije, privatni investitori, akcionari, javnost i slično.

Menadžment i vlasnici koriste biznis plan kao “putokaz” za buduće poslovanje, odnosno kao instrument za usaglašavanje strateških ciljeva firme sa operativnim ciljevima. Međutim, u privrednoj praksi, barem kod većine domaćih malih i srednjih preduzeća, evidentno je potpuno odsustvo svesti o potrebi redovnog poslovnog planiranja na srednji i dugi rok. Umesto toga, privrednici “posežu” sa izradom biznis plana, tek kada krenu u potragu za spoljnim izvorima finansiranja.

U domaćoj privrednoj praksi, biznis plan se najčešće izrađuje kada firma traži kredit od banke, fonda ili druge finansijske institucije. Domaći fondovi, kao što su: Razvojni fond AP Vojvodine i Fond za razvoj Republike Srbije, kao sastavni deo aplikacije za kredite zahtevaju i urađen biznis plan. Kod većine banaka, nije obavezno dostavljanje standardnog biznis plana, ali su firme u obavezi da dostave takozvani skraćeni biznis plan, u smislu projekcija budućeg poslovanja.

Interesantno je spomenuti da i firme specijalizovane za finansiranje početnika u oblasti informacionih tehnologija (Venture Capital Funds & Angel Financing) sve češće zahtevaju da IT Start-up preduzetnik obezbedi detaljan plan trošenja sredstava po mesecima, kao i takozvanu metriku trošenja sredstava (“burning rate“).

Dakle, bez obzira na vrstu zajmodavca, to jest finansijera, uloga biznis plana jeste da dokaže opravdanost investicije, odnosno isplativost poslovne ideje. Prosto rečeno, biznis plan treba da pruži odgovor na pitanje koje svaki finansijer postavlja: “Zašto bih ti pozajmio novac?”

Od čega se sastoji biznis plan?

Sadržaj, odnosno obim i detaljnost biznis plana u najvećoj meri zavise od toga za koga se biznis plan izrađuje. Ako se izrađuje za interne potrebe, tačnije za potrebe menadžmenta, onda su dovoljne samo projekcije budućeg poslovanja.

Međutim, ako se biznis plan izrađuje za eksterne korisnike, naročito za zajmodavce (banke, fondove, investitore i slično) onda je potreban detaljan biznis plan.

Standardni biznis plan se sastoji iz dva dela:

 • preseka trenutnog stanja i
 • budućih projekcija

Prvi deo biznis plana se takođe sastoji iz dva dela, i to iz:

 • pregleda dosadašnjeg poslovanja i
 • trenutnog poslovnog i finansijskog stanja firme

Što se tiče pregleda poslovanja u prethodnom periodu, pored kratkog istorijata firme, u biznis planu se obično prezentuje i dinamika osnovnih bilansnih stavki iz zvaničnih finansijskih izveštaja (bilansa stanja i bilansa uspeha) u prethodne tri godine.

Pregled trenutnog stanja firme, pored ažurnih osnovnih podataka (generalija) o firmi, treba da sadrži i podatke o sledećim ključnim elementima:

 • vlasnicima i vlasničkoj strukturi firme,
 • zakonskim zastupnicima (direktorima),
 • stalnoj (trajnoj) imovini: zemljištu, nekretninama, postrojenjima i opremi u vlasništvu firme,
 • osnovnoj delatnosti,
 • proizvodima i/ili uslugama iz osnovne ponude firme
 • organizacionoj shemi firme,
 • kvalifikacionoj strukturi zaposlenih,
 • i slično

Drugi deo biznis plana – projekcije, treba da sadrže:

 • opis poslovne ideje, odnosno opis investicije,
 • strukturu investicije,
 • strukturu finansiranja,
 • namenu investicije,
 • tehnologiju proizvodnje,
 • karakteristike proizvoda/usluga,
 • marketing plan (budući kupci, dobavljači, ciljno tržište, konkurenciju, cene, marketing kampanju i slično)
 • ekonomsko-finansijske projekcije (projekcije: prihoda, troškova, novčanih tokova, ekonomskog toka, vremena povrata investicije, interne stope rentabiliteta, neto sadašnje vrednosti i slično),
 • zaključak o opravdanosti investicije

Naravno, neizostavni element svakog biznis plana je i rezime. Rezime se piše na kraju, a prezentira se na početku biznis plana! Rezime ne treba da zauzima više od jedne strane i obavezno treba da sadrži sve najbitnije elemente biznis plana: opis i vrednost investicije, strukturu investicije, ekonomski vek projekta i osnovne pokazatelje isplativosti investicije, odnosno poslovne ideje.