Marija Šimon

Svaku kompaniju, pre svega, čine ljudi.

Konsultantska kuća FINADPRO je ogledalo ličnih principa i profesionalnih kvaliteta Nenada Orozovića i njegovih saradnika. Kada se napravi dobra sinergija i razvije pravi odnos, ovu agenciju prihvatate kao deo svog kolektiva. Do sada smo uspešno realizovali više poslovnih projekata, saradnja je bila perfektna, i nastavljamo u istom ritmu. Ovde se ne postavlja pitanje cene i vremena, već poštovanja klijenata, njegovih zahteva i potreba, radi dobijanja kvalitetnog krajnjeg proizvoda.