Igor Lavš, osnivač i direktor – L&I Consulting DOO, Beograd

Sa gospodinom Nenadom Orozovićem i konsultantskom kućom FINADPRO uspešno i aktivno sarađujem poslednjih nekoliko godina, s tim da naše poznanstvo i saradnja datira još od početka njegove profesionalne karijere. Tokom dugogodišnje saradnje, gospodin Orozović je pokazao visok stepen profesionalizma, odgovornosti, posvećenosti, znanja i umeća u suočavanju sa svim poslovnim izazovima sa kojima se susretao. Na stručan i kreativan način, detaljno i pravovremeno pristupa pronalaženju najboljih rešenja u interesu klijenata. Krajnje profesionalno i sa velikom posvećenošću se odnosi prema poslu i istovremeno uspeva da održi poslovni odnos pun poverenja i sa klijentima i sa saradnicima.

Share This Post:

admin