dr Novica Supić

Gospodina Tadića poznajem dugi niz godina i u tom periodu sam imao priliku da dosta široko sarađujem s njim na polju ekonomske teorije, a u poslednje vreme sve više i na terenu prakse u okviru konsultantske kuće FINADPRO.

Vrstan je stručnjak u domenu finansijske analize, evaluacije i finansiranja investicija. Iskazuje vrlo profesionalan pristup pri kontaktu sa klijentima i na krajnje stručan i proaktivan način prilazi rešavanju klijentovih potreba, vodeći računa o zadovoljenju istih na najvišem mogućem nivou.