Procena vrednosti

Procena vrednosti kapitala je postupak koji rezultira davanjem mišljenja o vrednosti određenog svojinskog interesa u preduzeću na određeni dan. Prilikom izrade procena koristi se standardno preporučena metodologija: metod diskontovanih novčanih tokova, metod neto imovina, metod likvidacione vrednosti ili kombinacija više metoda.

Procena vrednosti kapitala
Vršimo procenu vrednosti kapitala prilikom važnih statusnih promena kao što je pripajanje ili preuzimanje preduzeća (M&A). Procena vrednosti predstavlja sastavni i nezaobilazni deo Due Diligence (DD) izveštaja.

Procena vrednosti akcija i udela
Ukoliko vaše preduzeće želi da donese odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti (preko 30% knjigovodstvene vrednosti imovine) ili ukoliko želite da delistirate svoje akcije sa Beogradske Berze neophodno je uraditi procenu vrednosti akcija ili udela preduzeća.

Procene vrednosti izrađuje ovlašćeni sudski veštak za ekonomsko – finansijsku oblast, upisan u Registar sudskih veštaka Ministarstva Pravde Republike Srbije.