Procena vrednosti

Procena vrednosti kapitala je postupak koji rezultira davanjem mišljenja o vrednosti određenog svojinskog interesa u preduzeću na određeni dan. Prilikom izrade elaborata o procenjenoj vrednosti koriste se opšte prihvaćeni pristupi: prinosni, tržišni i troškovni ili njihova kombinacija.

Procena vrednosti preduzeća
Vršimo procenu vrednosti preduzeća prilikom važnih poslovnih odluka kao što su prodaja, spajanje ili preuzimanje preduzeća (M&A). Procena vrednosti predstavlja sastavni i nezaobilazni deo Due Diligence (DD) izveštaja.

Procena vrednosti akcija i udela
U slučaju donošenja odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (preko 30% knjigovodstvene vrednosti imovine) ili prilikom delistiranja akcija preduzeća sa Beogradske Berze neophodno je uraditi procenu vrednosti akcija ili udela.

Procene vrednosti izrađuje ovlašćeni sudski veštak za ekonomsko – finansijsku oblast, upisan u Registar sudskih veštaka Ministarstva Pravde Republike Srbije.