Ministarstvo privrede – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2020. GODINI

Cilј Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Sredstva opredelјena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uklјučene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova , i to:

1) proizvodne opreme i/ili mašina;

2) transportno-manipulativnih sredstava uklјučenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

3) delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara;

4) mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

5) građevinske mehanizacije za potrebe obavlјanja građevinskih radova.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

1. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

2. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad

3. BANCA INTESA A.D. Beograd

4. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd

5. ERSTE BANK A.D. Novi Sad

6. OTP BANKA SRBIJA

7. INTESA LEASING DOO Beograd

8. UNICREDIT LEASING DOO Beograd

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u Agenciji za privredne registre (u dalјem tekstu: APR) kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2018. godinu, kao i

2) preduzetnici registrovani u APR.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uklјučene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uklјučenih u sprovođenje ovog Programa. Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih: 1 zaposlen – do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 1.000.000.000,00 dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavlјaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Tekst „Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini“ sa propratnom dokumentacijom i svim bitnim informacijama za učešće u Programu može se preuzeti na internet stranicama:

Ministarstva privrede: http://www.privreda.gov.rs

Razvojne agencije Srbije: http://www.ras.gov.rs