Konkursi za POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA Razvojnog fonda Vojvodine za 2023. godinu

Poljoprivredna gazdinstva

DUGOROČNI KREDITI ZA POLJOPRIVREDU

Krediti će se dodelјivati za finansiranje:

 • nabavke opreme za polјoprivrednu proizvodnju
 • nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, osnovnog stada i matičnog jata
 • nabavke pčelinjih društava, košnica i opreme za pčelarstvo
 • nabavke sadnica i sadnog materijala voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima
 • nabavke protivgradnih mreža sa naslonom i mreža za zasenčavanje
 • nabavke plastenika, staklenika i ostale opreme za zaštićeni prostor
 • izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje
 • nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu polјoprivrednih proizvoda
 • kupovine, izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta, hladnjača i kapaciteta za preradu polјoprivrednih proizvoda
 • kupovine, izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilјu zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti polјoprivredne proizvodnje.

DUGOROČNI KREDITI ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Krediti će se dodelјivati za finansiranje kupovine polјoprivrednog zemlјišta u cilјu ukrupnjavanja poseda registrovanih polјoprivrednih gazdinstava.

DUGOROČNI KREDITI ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Krediti će se dodelјivati za finansiranje nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.

KRATKOROČNI KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI

Krediti će se dodelјivati za finansiranje obrtnih sredstava.

DUGOROČNI KREDITI ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA SUBVENCIONISANI OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Krediti će se dodelјivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostitelјstva:

 • izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta;
 • izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga;
 • obnavlјanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma;
 • nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
 • dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira;
 • ostale namene u oblasti turizma i ugostitelјstva.

DUGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI U OKVIRU IPARD PROGRAMA

Pravo učešća na konkursu imaju lica upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom koji su podneli zahteva nadležnom organu o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja, i to: fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemlјoradničke zadruge razvrstani u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnošenja zahteva za kredit kod Fonda, nakon predaje zahteva za odobravanje projekta nadležnom organu, a kao dokaz se dostavlјa kopija zahteva uz overeni dokument od strane nadležnog organa o prijemu dokumentacije.

Ugovor o kreditu će se zaklјučivati nakon dostavlјanja rešenja nadležnog organa o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja od strane podnosioca zahteva.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA FINANSIRANJE KLIMATSKI ODRŽIVIH INVESTICIJA

Krediti će se odobravati za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti proizvodnih i poslovnih objekata, nabavke polјoprivredne i druge mehanizacije na hibridni ili električni pogon, polјoprivredne priklјučne mehanizacije za integralnu bilјnu proizvodnju (sejalice za direktnu setvu i setvu u minimalno obrađeno zemlјište – „no till“ i „min till“ ), priklјučne mašine za obradu zemlјišta u jednom prohodu, opreme za grejanje i hlađenje (geotermalne pumpe i dr.), smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva (nabavka hibridnih ili električnih vozila i dr.), povećanje korišćenja obnovlјivih izvora energije (izgradnja solarnih elektrana, biogasnih postrojenja, postrojenja na biomasu i dr.), izgradnje sistema za upravlјanje otpadom, kao i drugih namene iz oblasti smanjenja globalnog zagrevanja i zaštite životne sredine.

DUGOROČNI KREDITI ZA RAZVOJ TURIZMA SUFINANSIRANI OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Krediti će se dodelјivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostitelјstva za:

 • izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje turističkih i ugostitelјskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
 • opremanja turističkih i ugostitelјskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.