Konkursi Fonda za razvoj Republike Srbije za 2023. godinu

INVESTICIONI KREDITI

Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora.

KREDITI ZA TRAJNA I OBRTNA SREDSTVA

Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima.

KREDITI ZA POSLOVANJE U NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Pravo na korišćenje sredstava imaju svi privredni subjekti iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, i ukoliko imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva za kredit, kao i pozitivne tendencije u bruto bilansu za tekuću godinu.

INVESTICIONI PROGRAM – OPORAVAK I RAZVOJ

Pravo na korišćenje sredstava po programu „Oporavak i razvoj“ imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mali i srednji privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima koji imaju manje od 250 zaposlenih, kao i veliki privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije definisani kao preduzeća sa minimalno 250 a maksimalno 3.000 zaposlenih, a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji obavlјaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost jednu od delatnosti sa Liste delatnosti koja je sastavni deo Programa.