Konkursi Fonda za razvoj Republike Srbije za 2022. godinu

INVESTICIONI KREDITI

Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora.

KREDITI ZA TRAJNA I OBRTNA SREDSTVA

Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima.

START-UP KREDITI (30-40% bespovratno) – obustavljeno 01.11.2022

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2022. godini sprovodi Ministarstvo privrede  u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

PODSTICANJE PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE (20-30% bespovratno) – obustavljeno 15.07.2022

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 350.000.000,00 dinara.

KREDITI ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE (35-45% bespovratno) – obustavljeno 24.06.2022

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 100.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

KREDITI ZA POSLOVANJE U NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Pravo na korišćenje sredstava imaju svi privredni subjekti iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, i ukoliko imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva za kredit, kao i pozitivne tendencije u bruto bilansu za tekuću godinu.

GARANCIJE

Garancije Fonda se mogu izdavati za obezbeđenje kredita, odnosno za obezbeđivanje drugih poslova podnosilaca zahteva.