Javni poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje vina

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina u 2022. godini.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: preduzetnik; privredno društvo; zemlјoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge i zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije. Jedan od uslova je da podnosilac zahteva bude proizvođač grožđa upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino i da ukupni maksimalni godišnji kapacitet proizvodnje vina ne prelazi 20.000 litara.

Predmet podsticaja u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom jesu prihvatlјive investicije i troškovi u sektoru proizvodnje vina koji se odnose na izgradnju objekata vinarije, opšti trošak i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje vina.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatlјive investicije i troškove koji su u potpunosti realizovani u periodu od 1. septembra 2021. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatlјivih investicija i troškova, a za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka određenog rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatlјivih investicija i troškova.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina za 2022. godinu, podnosi se u periodu od 15. marta do 29. aprila 2022. godine, zaklјučno, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84, 11050 Beograd,

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 % od vrednosti prihvatlјive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja jesu:

  1. za investicije u izgradnju objekata vinarije – 30.000.000 dinara;
  2. za nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje vina –  10.000.000 dinara;
  3. za opšte troškove – 1.000.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 41.000.000 dinara.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDE.