Fond za razvoj Republike Srbije – Investicioni krediti iz EIB kreditne linije

Krediti se mogu koristiti za:

  • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavlјanje delatnosti;
  • kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavlјanje delatnosti, uklјučujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrste N1;
  • kupovinu računarske opreme;
  • nematerijalna ulaganja.

Uslovi kredita:

  • Iznos: 1.000.000,00 RSD –  1.465.000.000,00 RSD
  • Kamatna stopa: 3,424%
  • Rok otplate: 12 godina
  • Grejs period: 4 godine

Pravo na korišćenje sredstava po kreditnoj liniji sa Evropskom investicionom bankom, imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima.

Investicioni krediti

Uz podršku Evropske investicione banke (EIB – www.eib.org) Fond za razvoj Republike Srbije obezbeđuje pristup izvoru finansijskih sredstava po veoma povoljnim uslovima.

EIB je banka Evropske unije koja plasira dugoročne kredite i njena politika je finansiranje investicionih projekata u cilju podrške ciljevima politika EU. Za podršku spoljnim aktivnostima EU, Odlukom Evropskog parlamenta i Saveta, EIB-u je odobren mandat za eksterno kreditiranje za finansiranje adekvatnih projekata van EU. Zahvaljujući njegovom nesalomljivom rejtingu na tržištu kapitala (AAA), može se pružiti podrška svojim finansijskim posrednicima, a potom i krajnjim korisnicima kredita.

Intervencija EIB-a pomaže Fondu za razvoj da odgovori na potrebe vašeg preduzeća i olakša vaše ulaganje bez negativnog uticaja na vašu likvidnost ili protok kapitala. Zajmovi se odobravaju uz posredstvo Fonda za razvoj Republike Srbije, shodno čemu podležete propisanim kriterijumima zajma, kreditnoj analizi i ostalim zahtevima Fonda.

Detaljne informacije o tome kako EIB grupa podržava MSP i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije mogu se naći na internet stranici EIB banke (EIB – www.eib.org).

Više detalja o kreditu možete pronaći na sajtu Fonda za razvoj RS.