Fond za razvoj Republike Srbije – Investicioni krediti

Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finansiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora.

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju:

 • preduzetnici registrovani u relevantnom registru na području Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom, kao i
 • privredni subjekti razvrstani kao mikro, mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak i to:
  • privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća
  • privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za kreditiranje svih privrednih grana, osim za:

 • Organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti,
 • Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim,
 • Promet nafte i naftnih derivata.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

 • iznos kredita je od 1.000.000 RSD do 250.000.000 RSD,
 • kamatna stopa iznosi 1,5% na godišnjem nivou – ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke; a u ostalim slučajevima 2,5% na godišnjem nivou,
 • rok otplate je do 10 godina za privredne subjekte i do 8 godina za preduzetnike, u okviru koga je grejs period do 1 godine,
 • mesečna/tromesečna otplata kredita,
 • u grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

Više detalja o kreditu možete pronaći na sajtu Fonda za razvoj RS.