Biznis plan

Naš stručni tim izrađuje sve vrste biznis planova za pravna lica, preduzetnike, poljoprivredna gazdinstva, zadruge i početnike u biznisu (Start-Up projekte) koji konkurišu za sredstva kod poslovnih banaka, Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine, Fonda za razvoj Republike Srbije, Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i kod svih ostalih domaćih i inostranih fondova i kreditora.

Biznis plan je dokument u kojem su sumirani poslovni i finansijski ciljevi firme u budućem periodu, obično za narednih tri do pet godina. Osim ciljeva, biznis planom se utvrđuje i način, tačnije metodi za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Biznis plan se najčešće izrađuje kada preduzeće podnosi zahtev za kredit kod banke, razvojno-investicionog fonda ili druge finansijske institucije. Domaći razvojni i garantni fondovi, kao što su Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, Fond za razvoj Republike Srbije ili Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine kao sastavni deo aplikacije za kredit obavezno zahtevaju i urađen biznis plan.