Nenad Orozović, diplomirani ekonomista


Osnivač

Poseduje bogato iskustvo u finansijskom sektoru. Fokus aktivnosti bio je usmeren na poslovno planiranje i analizu, tržište kapitala, bankarstvo i projekt menadžment u biznisu. Pozicije koje je obavljao tokom karijere su uključivale odgovornost za razvoj poslovanja kao i upravljanje pojedinačnim organizacionim jedinicama i preduzećima u celini.

Oblasti ekspertize: finansiranje projekata, kreditno savetovanje, procena vrednosti, razvoj poslovanja.

Katarina Obradović, diplomirani ekonomista


Saradnik ekspert

Dugogodišnje iskustvo u bankarstvu na poslovima akvizicije pravnih lica, prodaje, praćenja poslovanja privrednih subjekata, deviznog poslovanja i finansijske analize. Samostalni knjigovođa, kontista i bilansista, sa iskustvom u vođenju poslovnih knjiga. Edukator na početnom i naprednom kursu finansijske analize.

Oblasti ekspertize: optimizacija bilansa, procena boniteta klijenata, kontroling, biznis planovi.

Tadija Tadić, magistar ekonomije


Saradnik ekspert

Bogato iskustvo je sticao kao finansijski analitičar i finansijski savetnik u prozvodnim i trgovačkim preduzećima, brokerskom poslovanju i bankarskom sektoru. Više od stotinu urađenih biznis planova, investicionih projekata, ekonomsko-finansijskih studija izvodljivosti, procena vrednosti kapitala, procena vrednosti akcija, due dilligence analiza i IPARD projekata.

Oblasti ekpertize: finansijska analiza, procena vrednosti, biznis planovi, IPARD projekti.

Jelena Tadić, doktor ekonomije


Saradnik ekspert

Ima desetogodišnje iskustvo kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Subotici i Novom Sadu. Osim rada na fakultetu iza sebe ima više desetina urađenih statističkih analiza iz različitih naučnih oblasti: ekonomije, psihologije, medicine, pedagogija itd.

Specijalnost su joj statistička obrada podataka u SPSS-u i savetovanje studenata i naučnih radnika u pisanju svih vrsta naučnih radova: diplomskih, masters, pristupnih, doktorskih, radova za naučne časopise (SSCI lista).

Oblasti ekspertize: statistička obrada podataka, istraživanje tržišta, finansijska analiza, biznis planovi

Đorđe Jevrić, diplomirani ekonomista


Saradnik ekspert

Najveći deo karijere proveo na poslovima finansijske komercijale. Kao saradnik i vlasnik brokerskih kuća uspešno obavljao i poslove vezane za tržiste kapitala. U poslednjih nekoliko godina posvećen je finansiranju domaćih, kao i projekata finansiranih od strane Evropske Unije.

Oblasti ekspertize: IPARD projekti, biznis planovi, finansiranje projekata, razvoj poslovanja.

Slavica Štrbac, master ekonomije


Saradnik ekspert

Dugogodišnje iskustvo na različitim pozicijama u privatnom i javnom sektoru, prvenstveno u oblasti marketinga i komunikacija. Kao saradnik učestvovala u kreiranju biznis planova i realizaciji nekoliko projekata, kao i programa za mala i srednja preduzeća. Pored toga, poseduje višegodišnje iskustvo u prevođenju i lektorisanju različitih stručnih tekstova.

Oblasti ekspertize: biznis planovi, istraživanje tržišta, razvoj poslovanja.