Dr sci med Tatjana Roš, dermatovenerolog – Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad

Najveći izazov u pisanju doktorske disertacije predstavlja adekvatna obrada podataka i prikazivanje dobijenih rezultata istraživanja, te testiranje hipoteza. Za lekare je statistika uglavnom “noćna mora” i obično iziskuje angažovanje drugih lica, koja su ovladala ovom naukom. U vremenskom tesnacu, imala sam sreću da saznam za FINADPRO i da, zahvaljujući Nenadu i Jeleni, pod vrlo povoljnim

Read More