Dragijana Radonjić Petrović – član Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd, član Nadzornog odbora Uniqa životno osiguranje ADO Beograd

Gospodina Orozovića sam imala priliku da upoznam na samom početku njegove karijere i da godinama aktivno sarađujemo u okviru iste kompanije. Uvek iskazuje sklonost ka kreiranju pozitivnog ambijenta i odnosa prema klijentima. Nastoji da na kreativan način pristupi pronalaženju rešenja koja su u najboljem interesu preuzetih poslova. Krajnje profesionalno i korektno se odnosi prema klijentima,

Read More