Optimizacija bilansa

Bonitet preduzeća i njegov kreditni rejting odražava vrednost, pouzdanost, poslovnu i kreditnu sposobnost tog pravnog lica. Kreditni rejting utvrđuje se na osnovu bilansa stanja, bilansa uspeha, novčanog toka, likvidnosti i stabilnosti poslovanja preduzeća, kao i na osnovu razvojnih planova.

Zbog vlastite sigurnosti, svaki kreditor (banka, razvojno-investicioni fond, dobavljač) koji odobrava kredit pažljivo ispituje kreditnu sposobnost svojih poslovnih partnera. Kreditno sposobnim tražiocem kredita smatra se onaj ko osigurava vraćanje kredita u roku, ima uredno finansijsko poslovanje i redovno izmiruje svoje obaveze.

U tom smislu, detaljno analiziramo finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Savetujemo i predlažemo konkretne mere za optimizaciju bilansnih pozicija i reklasifikaciju istih; na taj način ste u poziciji da prezentujete kvalitetnije finansijske izveštaje.

Kao krajnji rezultat postižete kvalitetniji bonitet i kreditni rejting kod banaka i fondova, dobavljača i ostalih poslovnih partnera.