Procena vrednosti

Procene vrednosti izrađuje ovlašćeni sudski veštak za ekonomsko – finansijsku oblast, upisan u Registar sudskih veštaka Ministarstva Pravde Republike Srbije.

Procena vrednosti kapitala

Vršimo procenu vrednosti kapitala prilikom važnih statusnih promena kao što je pripajanje ili preuzimanje preduzeća (M&A). Procena vrednosti predstavlja sastavni i nezaobilazni deo Due Diligence (DD) izveštaja.

Procena vrednosti akcija i udela

Ukoliko vaše preduzeće želi da donese odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti (preko 30% knjigovodstvene vrednosti imovine) ili ukoliko želite da delistirate svoje akcije sa Beogradske Berze neophodno je uraditi procenu vrednosti akcija ili udela preduzeća.