Konkursi Fonda za razvoj Republike Srbije za 2021. godinu

Fond za razvoj Republike Srbije raspisuje konkurse za finansiranje privrede za 2021. godinu:

  1. INVESTICIONI KREDITI
  2. KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA
  3. START-UP KREDITI 2021
  4. PODSTICANJE PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE 2021
  5. KREDITI ZA POSLOVANJE U NERAZVIJENIM PODRUČJIMA
  6. GARANCIJE
  7. KREDITI ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE 2021