Ministarstvo trgovine i turizma - Javni poziv za podršku hotelskoj industriji zbog poteškoća u poslovanju usled pandemije

 

Ministarstvo trgovine i turizma - Javni poziv za podršku hotelskoj industriji zbog poteškoća u poslovanju usled pandemije COVID-19

 

Objavlјeno 1. septembra 2020.

 

Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za korišćenje subvencija za podršku radu hotelske industrije zbog poteškoća izazvanih pandemijom COVID-19 stupa na snagu 1.septembra i trajaće do 15. septembra 2020. godine.

Pravo na bespovratna sredstva ostvaruju kategorizovani hoteli koji se nalaze u privatnom vlasništvu sa teritorija jedinica lokalne samouprave čiji se spisak nalazi u prilogu.

Osnovni preduslovi za sticanje prava za korišćenje subvencija su da nad privrednim subjektima nije pokrenut stečajni postupak, finansijsko restrukturiranje niti postupak likvidacije, kao i da se ne sprovodi postupak za unapred pripremlјeni plan reorganizacije (UPPR).

Sredstva se dodelјuju u iznosu 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na na dan kada je državna pomoć dodelјena.

Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od 15.08.2020. godine zaklјučno sa 31.12.2020. godine.

Dokumentacija u vezi konkursa se nalazi na sledećem linku.