Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim polјoprivrednicima Ministarstva polјoprivrede

K O N K U R S
ZA PODNOŠENјE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA ZA PODRŠKU
PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I
UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ
PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA U 2019. GODINI

 

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim polјoprivrednicima, i to:

1.       podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne
bilјne proizvodnje na polјoprivrednim gazdinstvima mladih polјoprivrednika;

2.       podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne
stočarske proizvodnje na polјoprivrednim gazdinstvima mladih polјoprivrednika;

3.       podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne
stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na polјoprivrednim
gazdinstvima mladih polјoprivrednika.

 

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru polјoprivrednih gazdinstava ako:

1.       u Registru nije bilo upisano kao nosilac niti član porodičnog polјoprivrednog
gazdinstva pre 1. januara 2018. godine;

2.       na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života;

3.       u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života;

4.       nije bilo korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz  podršku mladim polјoprivrednicima.

 

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

U Registru polјoprivrednika podnosilac zahteva treba da ima upisano:

1.       manje od 0,5 ha pod proizvodnjom bilјaka u zaštićenom prostoru

2.       manje od 2 ha jagodičastog voća

3.       manje od 5 ha ostalog voća

4.       0,2-100 ha grožđa

5.       0,1-50 ha cveća

6.       manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom polјu

7.       manje od 50 ha pod proizvodnjom aromatičnog i lekovitog bilјa

8.       manje od 50 ha pod žitaricama, industrijskim, odnosno krmnim bilјem

9.       do 19 mlečnih krava

10.   manje od 20 goveda

11.   manje od 150 ovaca, odnosno koza

12.   manje od 30 krmača

13.   manje od 100 tovnih svinja po turnusu

14.   manje od 4000 brojlera po turnusu

15.   manje od 400 tovnih ćurki po turnusu

16.   do 500 košnica

 

Kapaciteti zavise za koju vrstu podsticaja se prijava podnosi(bilјna, stočarska, priplodna grla).

 

Prijava na Konkurs podnosi se u roku od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine.

 

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti na ovom linku.