Untitled Document

Procena vrednosti


Procene vrednosti izrađuje ovlašćeni sudski veštak za ekonomsko - finansijsku oblast, upisan u Registar sudskih veštaka Ministarstva Pravde Republike Srbije.


Procena vrednosti kapitala

Vršimo procenu vrednosti kapitala prilikom važnih statusnih promena kao što je pripajanje ili preuzimanje preduzeća (M&A). Procena vrednosti predstavlja sastavni i nezaobilazni deo Due Diligence (DD) izveštaja.


Procena vrednosti akcija i udela

Ukoliko vaše preduzeće želi da donese odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti (preko 30% knjigovodstvene vrednosti imovine) ili ukoliko želite da delistirate svoje akcije sa Beogradske Berze neophodno je uraditi procenu vrednosti akcija ili udela preduzeća.


Upitnik za procenu vrednosti

Pošaljite popunjen upitnik, kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku!
Molimo unesite ime

Bitne informacije


Untitled Document